How to order

1. สั่งซื้อทางโทรศัพท์ ที่เบอร์ 02 -8126339 , 085 – 4254516 , 089 – 0299659 โดยแจ้งชื่อ ที่อยู่ ชนิดสินค้า จำนวน และเบอร์ติดต่อ

2. สั่งซื้อผ่านทาง E-mail : orrja2010@gmail.com โดยแจ้งชื่อ ที่อยู่ ชนิดสินค้า จำนวน และเบอร์ติดต่อ

3. สั่งซื้อผ่านไลน์